Tjenester

Oslo Akershus Sikkerhetsselskap AS leverer alle type sikkerhetstjenester til private og offentlige sektorer.

Stasjonært vakthold

Vi leverer stasjonært vakthold tilpasset din bedrift. Stasjonært vakthold har til hensikt å skape trygghet for dine ansatte og kunder gjennom beskyttelse av produksjon, utstyr og eiendom mot skader som kan oppstå gjennom uaktsomhet, forsømmelse, kriminelle handlinger eller teknisk svikt.

Resepsjonstjeneste

Vi tilbyr vektere som utfører uniformerte resepsjons tjenester.

Ved å benytte vekter til denne tjenesten verner man om sine verdier på en kvalitetssikret og profesjonell måte, samtidig som bedriftens ønskede service, kvalitets- og sikkerhetsprofil understrekes tydelig allerede ved kundemottaket. Egne ansatte kan konsentrere seg om bedriftens kjernevirksomhet og helhetsinntrykket blir profesjonelt og fremtidsrettet.

Har du spørsmål? Ta kontakt med oss.

Eksempler på arbeidsoppgaver
 • Motta, registrere og rettlede besøkende
 • Betjene sentralbord
 • Betjene teknisk sikkerhetsanlegg
 • Booke møterom
 • Behandle post og varer
 • Betjene adgangskontrollsystemer
 • Utføre enkle kontoroppgaver
 • Rekvirere drosje, ambulanse, assistanse
 • Yte nødvendig førstehjelp
 • Bistå ved evakuering/ rømming
 • Formidle henvendelser fra media
 • Behandle trusler
 • Takle demonstrasjoner/konflikter

Sentervakthold

Hovedoppgavene til vekteren er å ivareta senterets kvalitets-, service-, og sikkerhetsprofil gjennom å skape ro og orden, og forhindre tyveri og hærverk. Tjenesten er i hovedsak uniformerte, men vi kan også levere sivile vektere.

Vekterens arbeidsoppgaver
 • Låse opp og stenge senteret
 • Yte service til forretninger og publikum
 • Være en informasjonskilde
 • Forebygge ran og trusler
 • Forhindre ansamlinger av gjenger, narkomane etc.
 • Forhindre tyveri, hærverk, tagging og skade
 • Rykke ut på tilkallingsalarm fra forretninger
 • Sjekke nødutganger og brannvernutstyr
 • Forebygge branntilløp
 • Foreta enkelt teknisk vedlikehold
 • Rekvirere håndverkere
 • Evakuere senteret
 • Bistå ved bombetrusler
 • Trafikkdirigering
 • Bistå senterledelse med oppgaver
 • Enkle vaktmesteroppgaver
 • Varelevering
 • Betjener tekniske sikkerhetsanlegg som TV-overvåking og alarmanlegg, adgangskontroll og brannvarsling.

Ordensvakt/ Dørvakt

Vi har lang erfaring innen ordensvakttjeneste og bred kunnskap om tjenestenes utforming og krav.

Vi tilbyr våre ordensvakter til:

Vi tilbyr ordensvakter til:
 • Utesteder
 • Hoteller
 • Alle typer konserter
 • Alle typer sportsarrangementer
 • Messer og festivaler
 • Private lukkede arrangement
 • Kick-off
 • Julebord

Arrangement sikkerhet

Vi kan leverer ordensvakter, vektere, verter, barrikader med mer.

Vi gjennomfører kontroll av området ved inn-slipp, under arrangementet og etter ut-slipp.

Selskapet har en solid kompetanse ved leveranse av vakthold til arrangement. Vi har over 30 års erfaring innen dette og har levert vakthold til Tusenfryd, Landstreffet for Russen på Lillehammer, 17 mai i Oslo.

Mobiltjeneste

I løpet av en arbeidsdag er de aller fleste av oss svært flinke med å beskytte bedriften og arbeidsplassen vår mot uønskede hendelser. Og når arbeidsdagen er over, drar vi hjem. Hvem beskytter da bedriften og arbeidsplassen?

Mobiltjenesten vår er operativ 24 timer i døgnet og hjelper med store som små oppgaver.

På dagtid er det ofte postkjøring eller enkel VIP levering hvor sikkerheten er forhøyet som er hovedoppgaven.

 • Låse og sjekkrunder
 • Utrykning på alarmer
 • Låseoppdrag
 • Serviceoppdrag

Byggeplass vakthold

Tyveri av verktøy, byggematerialer og uønsket besøk på byggeplassen er noe som dessverre forekommer alt for ofte. I tillegg er det mange byggherrer som sliter med at de ansatte ikke følger HMS reglene.

OASS kan hjelpe deg med å sikre din byggeplass.

Noen av tiltakene vi kan iverksette
 • Uniformert inspeksjon.
 • Skilt med vakthold på gjerdet rundt bygeområdet.
 • Alarm og annen sikring på containere og utstyr.
 • DNA merking av utstyr.
 • Vekter på området ved befaring.
 • Ekstra vakthold i ferier og helligdager når det er liten aktivitet på byggeplassen.
 • ITV overvåking
 • Stasjonær vekter for oppfølging av HMS og vare mottak
Lukk meny
×
×

Handlekurv